Αρχική » Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών » ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Παρασκευή 8 Ιουνίου και ώρα 15:00 η Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια κα Αμανατίδου Αθηνά θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της Εργασία, με τίτλο:

«Ανάλυση δικτύου αλληλεπιδράσεων πρωτεϊνών που σχετίζονται με αυτοάνοσα νοσήματα με μεθόδους βιοπληροφορικής»

ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, στην Αίθουσα Διαλέξεων του Π.Μ.Σ. «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» Τμήμα Βιολογίας, 2ος όροφος.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση της παρουσίασης.