Αρχική » Επικοινωνία

Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Τ.Κ. 157 01

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας:

Ώρες Λειτουργίας: 11:00-14:00 Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή
Αρμόδια Υπάλληλος: Αλεξάνδρα Γρηγορακάκη
Τηλέφωνο: +30 210 727 4248
e-mail: agrigor@biol.uoa.gr


Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική»:

Καθ. Κων/νος Βοργιάς
Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας
Τηλέφωνα: +30 210 727 4514
Fax: +30 210 727 4158
e-mail: cvorgias@biol.uoa.gr


Υποστήριξη Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική» – Γραμματεία:

Αικατερίνη-Δέσποινα Νάστου
Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής
Νέα Πτέρυγα Τμήματος Βιολογίας, Αίθουσα 58
Τηλέφωνο: +30 210 727 4876
Fax: +30 210 727 4254
e-mail: katnastou@biol.uoa.gr

Υποστήριξη Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική» – Τεχνική Υποστήριξη/Υποστήριξη Ιστοσελίδας:

Φώτης Μπαλτούμας
Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής
Νέα Πτέρυγα Τμήματος Βιολογίας, Αίθουσα 58
Τηλέφωνο: +30 210 727 4876
e-mail: fbaltoumas@biol.uoa.gr